Information om företaget

HB-garaget modeller

Foton

Utskrift

E-mailFÖRETAGET

HB-GARAGET
Info

FOTON

GARAGE
FÖR
UTSKRIFT


E-MAILWebmaster
Information om garagen
Detta är vårt standardsortiment av HB-garaget.
Garagen är moduluppbyggda så det är enkelt att
ändra storlek och form efter dina behov och önskemål.

Om du vill ha mer information om garagen i allmänhet
klicka på garaget med ett utropstecken längst upp till höger.

   CARPORT
Typ C.P. 3,6 UTV. 8,49 x 3,88
Typ C.P. 4,2 UTV. 9,69 x 4,48

   ENBILSGARAGE
Typ S 3,6 UTV. 6,09 x 3,88
Typ S 4,2 UTV. 6,09 x 4,48
Typ S 4,8 UTV. 6,09 x 5,08

   FLERBILSGARAGE
Typ S 6,0 UTV. 6,09 x 6,28
Typ S 4,2 + C.P. 3,0 UTV. 6,09 x 7,48
Garage med sidocarport
Typ S 7,2 UTV. 6,09 x 7,48
Typ S 8,4 UTV. 6,09 x 8,68
Trebilsgarage

© 1998-2006, HENÅNS BYGGELEMENT
Fjälla 535, 473 94 HENÅN
Tel. 0304 - 312 70, 070 - 622 63 65, Fax. 0304 - 303 93
E-mail: info@hb-garaget.com