Information om företaget

HB-garaget modeller

Foton

Utskrift

E-mailFÖRETAGET

HB-GARAGET
INFO
Utföranden
Sektioner
Beskrivning

FOTON

GARAGE
FÖR
UTSKRIFT


E-MAILWebmaster


MATERIAL OCH LEVERANSOMFATTNING
HB-GARAGET

SYLL av tryckimpregnerad 34 x 95 mm, lev. i fall. längder.
Syllpapp lev. i rullar.
Bult för fastsättning av syll ingår ej i vår leverans.

YTTERVÄGGAR   i färdiga element, bestående av regelstomme
dim. 34 x 95 mm med 22 x120mm stående
lockpanel påspikad, samt med vindskyddande
papp emellan.
Hammarband dim. 22 x 95 mm lev. i fall. längder.
Lockstöd dim. 22 x 145 mm lev. i fall. längder.
Erfoderliga lockbrädor vid blockskarvar samt vid
hörn lev. exakt kapade.
Fönster är insatta i elementen.
Fönsterbleck av lackerad stålplåt.
Portar samt dörrar lev. lösa.
Låscyl.samt dörrtrycken ingår ej i vår leverans.
95 mm mineralull kval A, samt
13 mm gipsplatta lev. lös.
ångspärr lev. i rulle.
Inv. foder lev. i grovkapade längder.

INNERVÄGGAR lev. i kapade reglar dim. 45 x 70 mm c/c 600mm.
Beklädn. av 13 mm gipsplatta lev. lös.

TAKLAG TYP S Dubbelfasade betongtakpannor.
Underlagstak bestående av 4 mm Takboard,
samt bärreglar dim. 45 x 70 mm.
Fackverkstakstol 23° lev. färdiga dim. efter spv.
120 mm mineralullskiva, kval A. med
vindskyddat ytskikt.
Gavelspetsar lev. färdiga.
Glespanel dim. 22 x 95 mm.
ångspärr lev. i rulle.
Innertak av 13 mm gipsplatta lev. lös.
Vindskivor lev. ihopspikade i exakt längd.
Plåtbeslag till vindskivor ingår.
Takfotsbrädor dim. 22 x 145 mm lev. i fall. längder.
Till sims samt underbeklädn. vid gavlar,
lev. 22 x 120 mm i fall. längder.
Insektsnät ingår.
Till underbeklädn. vid framdraget tak lev.
spikregel 45 x 95 mm,
vindtät papp, samt 22 x 120 mm panel.
Takrännor ingår ej i vår leverans.

VALMAT TAK Vid valmat tak bytes takboarden mot
17 mm råspont + underlagspapp, samt
bärreglarna ersättes mot 23 x 36 mm tegelläkt.

LOFT Till garage med inredningsbar vind Levereras
mellanbjälkar som placeras mellan takstolarna,
samt 22 mm golvspånplattor.
Järnbalk ingår ej i vår leverans.

Monteringsritn. medföljer leveransen.

Vi förbehåller oss rätten till ev. ändring av
material och konstruktion.


VID OISOLERAT UTFÖRANDE AVGÅR
isolering vägg och tak
gipsplattor vägg och tak
glespanel tak
ångspärr
inv. foder

UTSKRIFT
För att underlätta för er som vill göra en utskrift på material
och leveransomfattningen har vi gjort ett pdf dokument.
Klicka här för att hämta hem dokumentet för
material och leveransomfattningen (filstorlek 118kB)
© 1998-2006, HENÅNS BYGGELEMENT
Fjälla 535, 473 94 HENÅN
Tel. 0304 - 312 70, 070 - 622 63 65, Fax. 0304 - 303 93
E-mail: info@hb-garaget.com